IKC Panta rhei & Startpunt - Pedagogisch Medewerker KDV

Solliciteer nu

IKC Panta rhei & Startpunt - Pedagogisch Medewerker KDV M/V/X/

We kijken met een open blik naar de wereld.

Iedereen is bij ons welkom. Verschillende culturen en achtergronden inspireren en verrijken ons mensbeeld. Binnen een veilige leeromgeving geven we elkaar de ruimte om jezelf te zijn en te laten zien

Part-time 16 uur · Maassluis

 De organisatie Wijzer in Opvang & Onderwijs

Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (hierna te noemen Wijzer) is een overkoepelende organisatie in Vlaardingen en Maassluis voor IKC’s (integrale kindcentra), kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers.

De organisatie wil een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren met kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs die in elkaars verlengde liggen en nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen van baby tot middelbare school bij Wijzer terecht, op één locatie. In Vlaardingen en Maassluis is er aanbod op vijftien verschillende plekken. Voor speciaal onderwijs is er aanbod tot 20 jaar.

Wijzer heeft ca. 435 medewerkers, van wie er 410 op de vestigingen (331 in het onderwijs en 79 in de kinderopvang) en 24 op het bestuurskantoor werkzaam zijn. Scholen worden geleid door directeuren en adjunct-directeuren, voor de kinderopvang zijn aanvullend coördinatoren aangesteld. Het bestuurskantoor van Wijzer bevindt zich in Vlaardingen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen gevestigd, zoals secretariaat, Financiën en Bedrijfsvoering, Planning en Plaatsing, Personeel en Organisatie, Kwaliteit en Beleid en Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Kernwaarden van Wijzer zijn:
Ondernemend: samen kansen zien, delen en pakken.
Verbindend: vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
Oprecht: elkaars kwaliteiten zien en benutten

Over IKC Panta rhei

Over IKC Panta rhei

IKC Panta Rhei is een openbaar integraal kindcentrum in Maassluis dat nauw samenwerkt met IKC het Startpunt. Het is een relatief kleine locatie waar medewerkers, ouders en kinderen elkaar makkelijk leren kennen.

Panta rhei is een professionele organisatie gericht op het leren en de ontwikkeling van kinderen in een veilige en informele sfeer.
Op Panta rhei ontwikkelen kinderen zich door te spelen en samen te werken binnen een doordacht lesaanbod. De medewerkers stimuleren de kinderen daarin door hun positieve houding en het vertrouwen dat zij uitspreken over wat de kinderen kunnen leren.    
Op deze locatie versterken opvang en onderwijs elkaar door een gedeelde pedagogische aanpak en de focus taalontwikkeling. Behalve twee peuterspeelzalen verzorgt Panta rhei ook buitenschoolse  en voorschoolse opvang. 

Wat ga je doen:

• Je begeleidt op kinderdagverblijf groep van 0-4 jaar
• Je schept een situatie binnen de groep, waarin kinderen zich veilig voelen en je stimuleert kinderen zich verder te ontwikkelen
• Op de groep werk je samen met een vaste collega. Leidend is het dagritme en het pedagogisch werkplan.
• Als IKC-medewerker werk je samen aan de doorgaande lijn peuters/ BSO/ School
• Je wordt onderdeel van een fijn team, waarin samenwerken voorop staat!

Wat jou kenmerkt:

• Je bent in het bezit van een diploma op niveau 3 of 4 Pedagogisch medewerker en VVE en 3F/ B2 taalniveau.
• Je kan inspelen op de behoefte van de kinderen.
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
• Je bent flexibel, communicatief vaardig, creatief, betrokken en verantwoordelijk.
• Je hebt kennis van kinderen in de leeftijden 0-12 jaar.

Wat we bieden:

1. Leuke en enthousiaste collega’s
2. Inschaling en salariëring conform CAO Kinderopvang, schaal 6 voor ongeveer 16 uur in de week
3. Begeleiding door de pedagogisch coach
4. Doorstroom en doorgroeimogelijkheden
5. De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen door middel van training en cursussen
6. Fijne werkomgeving waarin goede samenwerking en sfeer centraal staat

 Heb je nog vragen?

Neem contact op met:
Naam: Saskia de Bruijne (IKC Directeur IKC startpunt en IKC Panta rhei)
email: s.debruijne@wijzer.nu

Startdatum

We hebben je nodig, dus zsm als jij kan!

"Bij Wijzer word je uitgedaagd 

om jezelf te laten zien!"

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

  1. Solliciteer via de knop 'Solliciteer nu'

  2. We reageren binnen 1 week op je brief

  3. Als jij wordt gekozen dan volgt een kennismakingsgesprek 

  4. Tijdens dit gesprek maken we graag kennis met jou

  5. Zijn we enthousiast dan volgt een vervolggesprek

  6. Tijdens dit vervolggesprek nodigen we aantal mensen van de locatie uit 

  7. Na dit gesprek koppelen we onze keuze terug

  8. Je ontvangt een contractvoorstel en deze spreken we met je door

  9. Je wordt uitgenodigd om bij ons te komen tekenen

  10. Je gaat aan de slag bij Wijzer, gefeliciteerd!

Proef alvast de sfeer!
Kijk op www.ikcpantarheistartpunt.nl voor meer info.