IKC Jan Ligthart - Pedagogisch medewerker - POV - BSO

Solliciteer nu

IKC Jan Ligthart - Pedagogisch medewerker (M/V/X)- POV - BSO

Ben jij onze duizendpoot??

Part-time (uren in overleg)· Vlaardingen

De organisatie Wijzer in Opvang & Onderwijs

Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (hierna te noemen Wijzer) is een overkoepelende organisatie in Vlaardingen en Maassluis voor IKC’s (integrale kindcentra), kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers.

De organisatie wil een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren met kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs die in elkaars verlengde liggen en nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen van baby tot middelbare school bij Wijzer terecht, op één locatie. In Vlaardingen en Maassluis is er aanbod op vijftien verschillende plekken. Voor speciaal onderwijs is er aanbod tot 20 jaar.

Wijzer heeft ca. 435 medewerkers, van wie er 410 op de vestigingen (331 in het onderwijs en 79 in de kinderopvang) en 24 op het bestuurskantoor werkzaam zijn. Scholen worden geleid door directeuren en adjunct-directeuren, voor de kinderopvang zijn aanvullend coördinatoren aangesteld. Het bestuurskantoor van Wijzer bevindt zich in Vlaardingen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen gevestigd, zoals secretariaat, Financiën en Bedrijfsvoering, Planning en Plaatsing, Personeel en Organisatie, Kwaliteit en Beleid en Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Kernwaarden van Wijzer zijn:
Ondernemend: samen kansen zien, delen en pakken.
Verbindend: vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
Oprecht: elkaars kwaliteiten zien en benutten.De organisatie Wijzer in Opvang & Onderwijs

Peuteropvang (pov)
Met onze peuteropvang (peuterspeelzaal) zorgen wij dat een intensieve samenwerking tussen de professionals van peuteropvang en onderwijs mogelijk wordt. Eén team met één visie heeft volgens Wijzer een grote meerwaarde: kinderen bevinden zich van jongs af aan in dezelfde veilige omgeving en door de goede afstemming kan nog beter worden ingespeeld op de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. 
Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten, dat zijn de kernfuncties van peuteropvang. Kinderen van 2 tot 4 jaar leren in een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving om met hun leeftijdgenootjes om te gaan. Kinderen komen gemiddeld twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Ze spelen met elkaar, maken samen knutselwerkjes en gaan met elkaar naar buiten om de wereld te ontdekken. De professionele leiding zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. Daarnaast is er ook extra aandacht voor rollenspellen, bewegingsspellen en taalspellen.

Buitenschoolse opvang (bso)
Veel ouders hebben behoefte aan opvangmogelijkheden voor of na schooltijd. Die bieden wij voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook tijdens schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag terecht. We bieden de kinderen diverse activiteiten zoals knutselen, expressie, toneel en sport en spel. Ook bezoeken we theaters, musea, of de bioscoop.

Bij de bso wordt meer dan bij de andere opvangmogelijkheden rekening gehouden met wensen en ideeën van de kinderen zelf, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze overal hun zin in krijgen. De oudere kinderen bieden we extra vrijheid en uitdaging en zij kunnen spelen, computeren, tv-kijken of huiswerk maken. Daarnaast is er altijd een luisterend oor voor hun verhalen en belevenissen.

Kijk hier voor een indruk van onze BSO!

Wat je gaat doen

 • Begeleiden van kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden

 • Je schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen zich verder te ontwikkelen

 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen

 • Draagt zorg voor een goed contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.)

 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht

 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep

 • Werken met het kind volgsysteem Kijk! 

 • Mogelijkheid om meer uren te draaien in combinatie met een ander kindcentrum van Wijzer, of een andere tak van de kinderopvang

 • Onderdeel worden van een fijn team, waarin samenwerken voorop staat

Wat jou kenmerkt

 • Je hebt gevoel om met een diverse groep te werken

 • Je bent in staat om vanuit samenwerking met de coördinator opvang en je duo partner, je werk zelfstandig uit te voeren

 • Je bent in staat om te differentiëren in je aanbod

 • Je bent in staat om een creatief aanbod voor de pov of bso neer te zetten

 • Je hebt gevoel voor humor

 • Je hebt een diploma op niveau 3 of 4 pedagogisch medewerker Kinderopvang, SPW of soortgelijk

 • Je bent in het bezit van VVE en 3F / B2 taalniveau

 • Je bent flexibel, communicatief vaardig, creatief, betrokken en verantwoordelijk

 • Je hebt kennis van kinderen met de leeftijden 2-12 jaar

 • Je bent bereid om te blijven ontwikkelen

Wat we bieden

 • Een klein contract, maar indien je inzetbaar bent op meerdere werksoorten is meer uur mogelijk

 • Leuke en enthousiaste collega’s

 • Optimale ondersteuning door de coördinator opvang

 • Begeleiding door de pedagogische coach

 • Kennismaken met een kindcentrum: opvang en onderwijs onder 1 dak

 • Een leuke groep kinderen

 • Salaris conform CAO schaal 6

Heb je nog vragen?

Neem contact op met:
Naam: Anouchka Dumont of Ilse van Minnen
Email: a.dumont@wijzer.nu of i.vanminnen@wijzer.nu
Telefoonnummer: 06-42095782 of 06-30195749

Startdatum

Per direct

"Bij Wijzer word je uitgedaagd 

om jezelf te laten zien!"

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

 1. Solliciteer via de knop 'Solliciteer nu'

 2. We reageren binnen 1 week op je brief

 3. Als jij wordt gekozen dan volgt een kennismakingsgesprek 

 4. Tijdens dit gesprek maken we graag kennis met jou

 5. Zijn we enthousiast dan volgt een vervolggesprek

 6. Tijdens dit vervolggesprek nodigen we aantal mensen van de locatie uit 

 7. Na dit gesprek koppelen we onze keuze terug

 8. Je ontvangt een contractvoorstel en deze spreken we met je door

 9. Je wordt uitgenodigd om bij ons te komen tekenen

 10. Je gaat aan de slag bij Wijzer, gefeliciteerd!
Proef alvast de sfeer!
Kijk op www.ikcjanligthart.nl voor meer info.