IKC de Wereldwijzer - Pedagogisch medewerker Peuteropvang, BSO en kleuters

Solliciteer nu

IKC de Wereldwijzer - Pedagogisch medewerker BSO (M/V/X)

Welkom op de Wereldwijzer, het Kindcentrum in de Westwijk van Vlaardingen. Kom meewerken om kinderen te laten opgroeien in een veilig pedagogisch klimaat. Leer kinderen spelen, geef ze ruimte om te leren.  

Part-time 17,5 · Vlaardingen

De organisatie Wijzer in Opvang & Onderwijs

Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (hierna te noemen Wijzer) is een overkoepelende organisatie in Vlaardingen en Maassluis voor IKC’s (integrale kindcentra), kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers.

De organisatie wil een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren met kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs die in elkaars verlengde liggen en nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen van baby tot middelbare school bij Wijzer terecht, op één locatie. In Vlaardingen en Maassluis is er aanbod op vijftien verschillende plekken. Voor speciaal onderwijs is er aanbod tot 20 jaar.

Wijzer heeft ca. 435 medewerkers, van wie er 410 op de vestigingen (331 in het onderwijs en 79 in de kinderopvang) en 24 op het bestuurskantoor werkzaam zijn. Scholen worden geleid door directeuren en adjunct-directeuren, voor de kinderopvang zijn aanvullend coördinatoren aangesteld. Het bestuurskantoor van Wijzer bevindt zich in Vlaardingen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen gevestigd, zoals secretariaat, Financiën en Bedrijfsvoering, Planning en Plaatsing, Personeel en Organisatie, Kwaliteit en Beleid en Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Kernwaarden van Wijzer zijn:
Ondernemend: samen kansen zien, delen en pakken.
Verbindend: vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
Oprecht: elkaars kwaliteiten zien en benutten

Over de locatie

IKC de Wereldwijzer staat in het centrum van de Westwijk, kinderen staan bij ons dan ook centraal. Onze medewerkers hebben hart voor de diversiteit aan kinderen, die groeien van aandacht en gebaat zijn bij structuur. In hun afhankelijkheid willen we hen zelfstandigheid leren door vertrouwen te bieden. We stimuleren hen en zijn verwachtingsvol over hun mogelijkheden.

“Juffrouw kan ik ook burgemeester worden?”, klonk in de kleutergroep even nadat burgemeester Wijbenga op bezoek was geweest.

Wat je gaat doen:

Als medewerker in ons team ga je werken in de peuteropvang en buitenschoolse opvang. De peuteropvang is gevestigd op een andere locatie; IKC Erasmus. Het gaat om een ochtend peuteropvang gecombineerd met buitenschoolse opvang.

Met deze doelgroep van 2 tot 4 jaar is vroegschoolse educatie (VVE) je opdracht. De kinderen zijn heel dankbaar in wat ze spelenderwijs van jou mogen leren.
Je taalaanbod in een rijke leeromgeving is van groot belang. Het ritme van een dagprogramma biedt houvast voor de kinderen en voor jou.
Je collega’s maken je hier graag wegwijs. Als medewerkers voor peuters werk je ook samen met de medewerkers van kleuters in een rijk gevulde speelleerstraat. In het werken in de speelleerstraat peuters & kleuters als geheel is ondersteuning van jou ook een mogelijkheid.

Met de doelgroep van 4 tot 12 jaar begeleidt je ze met de dagelijkse voorkomende bezigheden. Je zorgt dat de kinderen zich veilig gaan voelen in jouw groep. Je werkt samen met de naschoolse activiteiten die er verzorgt worden. De kinderen en je collega's maken je graag wegwijs bij de BSO. 

Dagen en werksoort:
* Je werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag
* 1 ochtend peuteropvang; locatie IKC Erasmus
* 3 middagen BSO; locatie IKC De Wereldwijzer

Wat jou kenmerkt

 • Je bent initiatiefrijk

 • Je bent enthousiast

 • Je bent collegiaal en zin om in een team te werken

 • Je bent zorgzaam

 • Je kan pro-actief werken

 • Je bent in staat om een creatief aanbod voor de kinderen neer te zetten

 • Je bent flexibel, communicatief vaardig, creatief, betrokken en verantwoordelijk

 • Je bent in het bezit van VVE en 3F / B2 taalniveau

 • Je hebt een diploma op niveau 3 of 4 pedagogisch medewerker Kinderopvang, SPW of een andere kwalificerend diploma of opleiding voor de functie

Wat we bieden

• Kindcentrum in de Westwijk van Vlaardingen
• Kinderen die jou hard nodig hebben
• Een team dat:
                            - durft te leren
                            - werkt aan kwaliteit
                            - zorgdraagt voor elkaar
                            - verantwoordelijkheid neemt

 • Optimale ondersteuning en begeleiding door de pedagogisch coach

 • Kennismaken met een integraal kindcentrum: opvang en onderwijs onder 1 dak 

  • Samenwerking met leerkrachten

  • Peuters, kleuters en BSO in één speelleerstraat

 • Salaris conform CAO schaal 6

 • Contract van 17,5 uur (meer uren altijd in overleg)

 • 1x per jaar een Wijzer-dag

Durf jij jezelf te geven? Kom en verrijk onze werkomgeving van het jonge leven!

Heb je nog vragen?
Neem contact op met:
Naam: Hans van Schanke
Email: h.vanschanke@wijzer.nu
Telefoonnummer: 06-51765232

Startdatum

Per zo snel spoedig mogelijk, de kinderen hebben je nodig.

"Bij Wijzer word je uitgedaagd 

om jezelf te laten zien!"

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

 1. Solliciteer via de knop 'Solliciteer nu'
 2. We reageren binnen 1 week op je brief
 3. Als jij wordt gekozen dan volgt een kennismakingsgesprek 
 4. Tijdens dit gesprek maken we graag kennis met jou
 5. Zijn we enthousiast dan volgt een vervolggesprek
 6. Tijdens dit vervolggesprek nodigen we aantal mensen van de locatie uit 
 7. Na dit gesprek koppelen we onze keuze terug
 8. Je ontvangt een contractvoorstel en deze spreken we met je door
 9. Je wordt uitgenodigd om bij ons te komen tekenen
 10. Je gaat aan de slag bij Wijzer, gefeliciteerd!Proef alvast de sfeer!
Kijk op www.ikcdewereldwijzer.nu voor meer info.