IKC de Klimboom - Leerkracht

Solliciteer nu

         IKC de Klimboom -      Leerkracht

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die samen met onze 

kinderen wil groeien naar de toekomst.

Natuurlijk!

parttime - fulltime · Vlaardingen

De organisatie Wijzer in Opvang & Onderwijs

Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (hierna te noemen Wijzer) is een overkoepelende organisatie in Vlaardingen en Maassluis voor IKC’s (integrale kindcentra), kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers.

De organisatie wil een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren met kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs die in elkaars verlengde liggen en nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen van baby tot middelbare school bij Wijzer terecht, op één locatie. In Vlaardingen en Maassluis is er aanbod op vijftien verschillende plekken. Voor speciaal onderwijs is er aanbod tot 20 jaar.

Wijzer heeft ca. 435 medewerkers, van wie er 410 op de vestigingen (331 in het onderwijs en 79 in de kinderopvang) en 24 op het bestuurskantoor werkzaam zijn. Scholen worden geleid door directeuren en adjunct-directeuren, voor de kinderopvang zijn aanvullend coördinatoren aangesteld. Het bestuurskantoor van Wijzer bevindt zich in Vlaardingen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen gevestigd, zoals secretariaat, Financiën en Bedrijfsvoering, Planning en Plaatsing, Personeel en Organisatie, Kwaliteit en Beleid en Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Kernwaarden van Wijzer zijn:
Ondernemend: samen kansen zien, delen en pakken.
Verbindend: vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
Oprecht: elkaars kwaliteiten zien en benutten.

Over de locatie

IKC De Klimboom is een openbaar integraal kindcentrum met een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar.
IKC De Klimboom kijkt vanuit een persoonlijke benadering naar de wereld achter elk kind. Door onze superdiversiteit verbinden we werelden en verwerven onze kinderen op een betrokken wijze kennis en vaardigheden, waarmee we samen de elementen vormen voor een stevige toekomst. 
Op onze locatie spelen het zien en creëren van kansen voor kinderen, het stellen van hoge maar reële doelen, het ontwikkelen van passend didactisch handelen en een goede inrichting van de zorgstructuur een grote rol.

Wat je gaat doen

Je komt ons team versterken met een verbindende en persoonlijke aanpak die de diversiteit van IKC De Klimboom vraagt. Wij hebben ruimte voor jou bij onze kleuters en in groep 7/8. 

Wil je één dag of meer werken? Er is bij ons veel mogelijk. Neem dan ook contact op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wat jou kenmerkt

Je bent nieuwsgierig. Je durft je kansen te pakken. Je werkt graag samen. Je bent een persoon die onze kinderen en ouders hoort en ziet. Je weet een leer- en ontwikkelomgeving te creëren die onze kinderen uitdaagt en stimuleert tot actieve betrokkenheid.

Wat we bieden

Wij bieden jou een inspirerende en gezellige werkplek op onze kleine locatie met geweldige kinderen, ouders en collega's. 

Wij bieden jou een contract van 0,2  t/m 1,0 fte en een salaris conform de CAO PO incl. arbeidsmarkttoelage.

Wijzer in Opvang & Onderwijs biedt jou ook nog een mooi aanbod in bedrijfsfitness en natuurlijk de ruimte om verder te groeien en te ontwikkelen.

Startdatum

Graag verwelkomen wij jou het liefst zo snel mogelijk.

Wil je graag een keertje komen kijken voordat je solliciteert? Wees welkom!

Kijk voor meer informatie op onze site www.ikcdeklimboom.nuStuur voor een afspraak een mail naar s.euser@wijzer.nu of bel naar 010-4349052.

"Bij Wijzer word je uitgedaagd 

om jezelf te laten zien!"

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

  1. Solliciteer via de knop 'Solliciteer nu'
  2. We reageren binnen 1 week op je brief
  3. Als jij wordt gekozen dan volgt een kennismakingsgesprek 
  4. Tijdens dit gesprek maken we graag kennis met jou
  5. Zijn we enthousiast dan volgt een vervolggesprek
  6. Tijdens dit vervolggesprek nodigen we aantal mensen van de locatie uit 
  7. Na dit gesprek koppelen we onze keuze terug
  8. Je ontvangt een contractvoorstel en deze spreken we met je door
  9. Je wordt uitgenodigd om bij ons te komen tekenen
  10. Je gaat aan de slag bij Wijzer, gefeliciteerd!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met:
Saskia Euser
Telefoonnummer: 010-4349052
E-mailadres: s.euser@wijzer.nu

Proef alvast de sfeer!
Kijk op www.ikcdeklimboom.nu voor meer info.