Ericaschool - Orthopedagoog/ schoolpsycholoog/ gedragswetenschapper

Solliciteer nu

Ericaschool - Orthopedagoog schoolpsycholoog gedragswetenschapper

Je draagt echt iets bij aan de groei en ontwikkeling van leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften. Wil jij dat, solliciteer snel!

Full-time / Part-time (wft 0,6 - wft 1,0) · Vlaardingen

De organisatie Wijzer in Opvang & Onderwijs

Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (hierna te noemen Wijzer) is een overkoepelende organisatie in Vlaardingen en Maassluis voor IKC’s (integrale kindcentra), kinderopvang, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers.

De organisatie wil een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren met kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs die in elkaars verlengde liggen en nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen van baby tot middelbare school bij Wijzer terecht, op één locatie. In Vlaardingen en Maassluis is er aanbod op vijftien verschillende plekken. Voor speciaal onderwijs is er aanbod tot 20 jaar.

Wijzer heeft ca. 435 medewerkers, van wie er 410 op de vestigingen (331 in het onderwijs en 79 in de kinderopvang) en 24 op het bestuurskantoor werkzaam zijn. Scholen worden geleid door directeuren en adjunct-directeuren, voor de kinderopvang zijn aanvullend coördinatoren aangesteld. Het bestuurskantoor van Wijzer bevindt zich in Vlaardingen. Hier zijn het bestuursbureau en de stafafdelingen gevestigd, zoals secretariaat, Financiën, Planning en Plaatsing, Personeel en Organisatie, Kwaliteit en Beleid en Huisvesting en Facilitaire Zaken.

Kernwaarden van Wijzer zijn:
Ondernemend: samen kansen zien, delen en pakken.
Verbindend: vanuit je hart zeggen wat je doet, doen wat je zegt.
Oprecht: elkaars kwaliteiten zien en benutten.

Wil je er écht toe doen?

Bij (V)SO de Ericaschool Vlaardingen staan we open voor jouw expertise en ervaring binnen het werkveld. Je draagt echt iets bij aan de groei en ontwikkeling van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Onze leerlingen zijn speciaal en dat vraagt om maatwerk. Jouw bijdrage kan het verschil betekenen bij complexe vraagstukken. Lijkt het werken binnen een enthousiast expertiseteam je een leuke uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Onze locatie

De Ericaschool is een regionale school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 18 jaar oud. De school bestaat uit zowel een SO als VSO afdeling. Ons uitgangspunt is dat we het samen doen. Het klassenteam wordt ondersteund door het expertiseteam, bestaande uit logopedisten, een fysiotherapeut, intern begeleiders en orthopedagogen. Het expertiseteam is verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school. Samen zorgen we vanuit een systemische blik dat elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen bij ons een plek hebben waar ze rust, structuur, veiligheid en duidelijkheid ervaren. Onze leerlingen stromen aan het einde van hun schoolloopbaan uit naar dagbesteding of een passende baan zodat zij hun plek binnen de maatschappij vinden.

Wat ga je doen:

De orthopedagogen zijn o.a. verantwoordelijk voor:
· De leerlingenzorg
     o Intensieve samenwerking met intern begeleiders en directie
     o Door middel van het voeren van leerlinggesprekken
     o Nauw contact met zowel de leerkracht als ouders/verzorgers
     o Het verrichten van klassenobservaties
     o Het begeleiden en adviseren van het onderwijzend personeel over de                       individuele en/of groepsgerichte aanpak van leerlingen
     o Het schrijven van psychodiagnostische beelden van leerlingen ten behoeve            van de leerlingbesprekingen
     o Het bijwonen van de leerlingbesprekingen, teamvergaderingen,                                schoolplaatsingsoverleggen en bijeenkomsten van de Commissie van                      Begeleiding

· Psychodiagnostisch onderzoek
     o Analyseren van gegevens van externe hulpverlening of de toeleverende                  school 
     o Diagnostisch onderzoek verrichten en de resultaten analyseren ten behoeve          van advisering, behandeling en begeleiding of verwijzing van leerlingen
     o Psychodiagnostische verslagen schrijven

· Beleid en professionalisering
     o Adviseert de directie inzake de beleidsontwikkelingen binnen het vakgebied
     o Ontwikkelen van beleid met betrekking tot de sociaal-emotionele aspecten            binnen de school
     o Deelname aan intervisiebijeenkomsten
     o Het leveren van een inhoudelijk bijdrage aan interne studiedagen
     o Deelname aan externe cursussen en congressen ten behoeve van de                      persoonlijke professionalisering

· Contact met externe partners
      o Een actieve rol binnen het regionale samenwerkingsverband van zowel het              PO als VO
      o Contact met hulpverlening en zorgaanbieders, zoals kinderartsen, de                        jeugdprofessional op school en naschoolse dagbehandeling

Wat jou kenmerkt

Bij de Ericaschool kijken we verder dan enkel jouw ervaring. Wij zoeken iemand met affiniteit voor de doelgroep en passie voor het vak. Je bent sociaal, toont initiatief, en zet door bij uitdagingen. We verwachten dat je goed kunt afstemmen en samenwerken binnen een dynamisch team, maar ook dat je een voortrekkersrol neemt op de momenten dat dit nodig is. De functie van orthopedagoog is leuk en divers, maar het kan ook pittig zijn. Een kritische blik, sterk in je schoenen staan, en een goed relativeringsvermogen zijn noodzakelijk. Als orthopedagoog beschik je over een afgeronde passende universitaire opleiding met diagnostische aantekening. Je bent bij voorkeur vier á vijf dagen per week beschikbaar om ons team binnenkort te versterken.

Wij bieden

Naast bovenstaande zaken bieden wij schoolvakanties en een salaris conform de cao PO, in salarisschaal 11 van onderwijsondersteunend personeel. Naast goede arbeidsvoorwaarden kom je in een divers en gezellig team. Doordat je met meerdere orthopedagogen samen gaat werken is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en collegiaal overleg.

Ben je nieuwsgierig?

Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt je cv en motivatiebrief sturen via de knop hieronder solliciteer nu.

Inhoudelijke vragen over de vacature, de school kun je stellen aan Ben Kottenhagen b.kottenhagen@wijzer.nu  

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: www.ericaschoolvlaardingen.nl en www.wijzer.nu.

Startdatum

In overleg met elkaar

"Bij Wijzer word je uitgedaagd 

om jezelf te laten zien!"

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

  1. Solliciteer via de knop 'Solliciteer nu'
  2. We reageren binnen 1 week op je brief
  3. Als jij wordt gekozen dan volgt een kennismakingsgesprek 
  4. Tijdens dit gesprek maken we graag kennis met jou
  5. Zijn we enthousiast dan volgt een vervolggesprek 
  6. Na dit gesprek koppelen we onze bevindingen terug
  7. Je ontvangt een contractvoorstel en deze spreken we met je door
  8. Je wordt uitgenodigd om bij ons te komen tekenen
  9. Je gaat aan de slag op de Ericaschool, gefeliciteerd!Proef alvast de sfeer!
Kijk op www.ericaschool.nl voor meer info.