Ericaschool - Directeur

Solliciteer nu

Ericaschool - Directeur

Iemand met leidinggevende ervaring in het speciaal (voortgezet) onderwijs, 

die de kansen voor de toekomst van de school weet te benutten en

die op een integere, richtinggevende en verbindende

manier zorgt voor stabiliteit en continuïteit.

Full-time · Vlaardingen

Wat ga je doen?

Als Directeur Ericaschool ben je integraal eindverantwoordelijk voor de regionale school voor speciaal en voortgezet onderwijs in de omgeving van Vlaardingen en word je ondersteund door het bestuurskantoor van Wijzer in Opvang en Onderwijs.

De Ericaschool kent een mooie zorgstructuur met een veilig klimaat, waar de juiste mensen op de juiste plek zitten en die samen het hoogst haalbare uit ieder kind willen halen.

De volgende fase kenmerkt zich door toekomstgericht verder bouwen vanuit wat al aanwezig is. De Ericaschool zoekt een directeur die gelooft in gespreid leiderschap, waarbij er meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de medewerkers. Jouw rol ligt voornamelijk op tactisch en strategisch niveau. Naast het leidinggeven aan het managementteam en de medewerkers, ben je het boegbeeld van de school en ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Voor de korte en lange termijn zijn een aantal doelen geformuleerd:
• Bouwen aan een professionele organisatiestructuur en -cultuur, waarbij de autonomie en betrokkenheid bij de medewerkers verder vergroot worden;
• De strategische meerjarenkoers van de school voortzetten;
• Met het team het onderwijs- en kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen;
• Draagvlak creëren voor de belangen van de school in de regio;
• Participeren in het samenwerkingsverband (zowel PO als VO);
• Adviseren en een bijdrage leveren aan het bovenschools beleid van Wijzer in Opvang en Onderwijs.
• Mede uitvoering geven aan passend onderwijs in de regio: thuisnabij als het kan, speciaal als dat beter aansluit.

Waar ga je werken?

De Ericaschool kent twee afdelingen die samen één school vormen (270 leerlingen): de school verzorgt in de regio Waterweg speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen van 12 tot 18 - 20 jaar die zeer moeilijk leren. Bij jonge kinderen wordt zelfstandig functioneren zo vroeg mogelijk gestimuleerd. Op de Ericaschool wordt opbrengstgericht gewerkt via de ZML-leerlijnen. De leerlingen ontwikkelen zich in kleine stapjes in een veilige omgeving waar veel structuur wordt geboden.

In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op zelfredzaamheid en praktische vaardigheden om de leerlingen zo voor te bereiden op wonen, werken en vrije tijd. Er zijn 4 uitstroomprofielen voor schoolverlaters.

Tevens verzorgt de Ericaschool ambulante begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders in het regulier onderwijs. Door een goede samenwerking met het reguliere onderwijs in de regio middels ambulante begeleiding wordt voor iedere leerling in het onderwijs een passende plek gevonden.

Het gebouw van de Ericaschool is functioneel en ruim opgezet en eigendom van de gemeente. Het heeft een fysiotherapieruimte en een gymzaal inpandig. In 2019 is een bijgebouw neergezet waar leerlingen les krijgen die stage (gaan) lopen of richting een baan begeleid worden.

De Ericaschool werkt met een multidisciplinair team bestaande uit ca. 75 medewerkers; leerkrachten, onderwijsassistenten en diverse ondersteuners. Daarnaast is er een coördinator voor het (V)SO. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur en de adjunct-directeur.

De Ericaschool in Vlaardingen is onderdeel van Wijzer in Opvang en Onderwijs, een organisatie met opvang en onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer heeft 15 locaties met 9 Integrale Kindcentra, 2 reguliere scholen, een standalone opvanglocatie, een SBO, een SO en VSO, een Nieuwkomersschool en een tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense kinderen.

Momenteel werkt Wijzer aan de nieuwe koers en zodra deze is vastgesteld, volgt er meer informatie over. De school heeft momenteel een interim directeur.

Voor de Ericaschool in Vlaardingen zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste, krachtige en ervaren directeur. Ben jij eerder beschikbaar en heb je interesse? Laat het dan gerust weten.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: 
www.ericaschoolvlaardingen.nl en www.wijzer.nu.

Wat breng jij mee?

Richtinggevend: Samen kansen zien, delen en pakken
• Je hebt leidinggevende ervaring in het basisonderwijs en/of speciaal (voortgezet) onderwijs.
• Je hebt brede kennis van wetgeving en de ontwikkelingen van speciaal (voortgezet) onderwijs.
• Je hebt ervaring met kwaliteitsontwikkeling van speciaal onderwijs.
• Je hebt kennis van bedrijfsvoeringprocessen, met name binnen het speciaal onderwijs.
• Je bent ondernemend ingesteld en in staat out of the box te denken en te handelen, waarmee je de toekomstmogelijkheden van de school optimaal weet te benutten.

Verbindend en tactvol: Elkaars kwaliteiten zien en benutten
• Je hebt ervaring met het creëren van een professionele leergemeenschap met gedeeld leiderschap in de school.
• Je hebt affiniteit met het werken in een omgeving met mensen uit verschillende culturen en achtergronden.
• Je hebt affiniteit en betrokkenheid met ZMLK leerlingen.
• Je beheerst situationeel leiderschap.
• Je bent onderdeel van Wijzer en zorgt ervoor dat de medewerkers van Ericaschool zich met Wijzer verbonden voelen.
• Je kunt goed luisteren en je bent begripvol.
• Je bent makkelijk benaderbaar voor kinderen, ouders en medewerkers en voor iedereen het gezicht van de school. 
• Je bent een verbinder zowel intern naar het team als extern naar ouders, gemeente, zorginstellingen en andere belanghebbenden.
• Je wilt je voor minimaal 3 tot 5 jaar committeren om de stabiliteit en continuïteit te waarborgen.

Integer en oprecht: Vanuit je hart zeggen wat je doet en doen wat je zegt
• Je hebt een visie op de toekomst van Passend Onderwijs en ervaring met het leidinggeven aan onderwijsontwikkeling. 
• Je zakelijkheid en relatiegerichtheid zijn goed in balans.
• Je kunt de openbare grondslag van de school uitdragen en onderschrijven.
• Je geeft mensen vertrouwen en je kunt goed delegeren.
• Je komt krachtig over en je bent in staat helder en duidelijk te communiceren en je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg.

Opleiding

• Je beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau.
• Je hebt een relevante managementopleiding gedaan in regulier of speciaal (voortgezet) onderwijs.

Beschik jij over kennis en ervaring m.b.t. het uitvoeren van bestuurlijke taken? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Wat kan Wijzer jou bieden?

Het gaat om een dienstverband van 1,0 fte, schaal D13, CAO PO, max. € 7.225,- bruto per maand. 
Schaal D14 is bespreekbaar en afhankelijk van kennis en ervaring. Wijzer biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, waaronder een eindejaarsuitkering. Je krijgt externe coaching in het eerste jaar en, indien je dat wenst, kun je dat continueren.

Ben je nieuwsgierig?

Wij ook naar jou! Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 21 februari 2024 naar
s.vanbladel@spijtenburg.nl t.a.v. de leden van de sollicitatiecommissie. De planning van het proces is als volgt:
De voorselectiegesprekken zijn doorlopend, tot uiterlijk maandag 26 februari 2024 op een passende locatie in de omgeving van Vlaardingen of in Breda op ons kantoor. 

Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie.

Contactpersoon:
Spijtenburg Werving en Advies staat Wijzer in Opvang en Onderwijs bij in werving en selectie.
Sybille van Bladel is namens Spijtenburg contactpersoon voor deze vacature. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op via s.vanbladel@spijtenburg.nl of bel 0611 02 46 47. Graag tot ziens.

"Bij Wijzer word je uitgedaagd 

om jezelf te laten zien!"

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

  1. Solliciteer via de knop 'Solliciteer nu'
  2. We reageren op je brief
  3. Als jij wordt gekozen dan volgt een kennismakingsgesprek 
  4. Tijdens dit gesprek maken we graag kennis met jou
  5. Zijn we enthousiast dan volgt een vervolggesprek 
  6. Na dit gesprek koppelen we onze bevindingen terug
  7. Je ontvangt een contractvoorstel en deze spreken we met je door
  8. Je wordt uitgenodigd om bij ons te komen tekenen
  9. Je gaat aan de slag op de Ericaschool, gefeliciteerd!Proef alvast de sfeer!

Kijk op www.ericaschoolvlaardingen.nl voor meer info.